SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/010 | 1097 Budapest, Gyáli út 22.

Intézmény logo

BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatok

Történet

Az iskola története

Történet

Az iskola története

Iskolánk elődjét, a Posta Műszerész Tanonciskolát 1912-ben nyitották meg.

 1. A Posta Tanonciskolája /1912-1950/
 2. A Munkaerõ-tartalékok Hivatala Ipari tanuló Iskolája /1950-1951/
 3. A Posta technikuma /1951-1969/
 4. A Magyar Posta, majd a Fõvárosi Tanács szakközépiskolája /1969-1994/
 5. MATÁV Oktatási Alapítvány iskolája /1994-2013/
 6. Budapest Főváros Önkormányzatának iskolája
 7. KLIK
 8. BMSZC

Az iskola nevének változásai:

 • Magyar Királyi Posta Mûszerész Tanonciskola /1912. október 24./
 • Magyar Posta Mûszerész Tanonciskola / Iparostanuló Iskola /1945-1950./
 • MTH 30.sz. Iparitanuló-Iskola /1950.január 1./
 • Villamosipari Technikum /1951.szeptember 1./
 • Puskás Tivadar Távközlési Technikum /1953.január 1./
 • Puskás Tivadar Távközlési Technikum és Szakközépiskola /1969-1972./
 • Puskás Tivadar Távközléstechnikai Szakközépiskola /1972-1973./
 • Puskás Tivadar Híradástechnikai Szakközépiskola /1973-1985./
 • Puskás Tivadar Híradástechnikai Szakközépiskola és Technikum /1985-1994./
 • Puskás Tivadar Távközlési Technikum /1994-2013/
 • Puskás Tivadar Távközlési és Infokommunikációs Szakgimnázium /2013-2020/
 • Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum /2020- /

 

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum története:

A PTTT a Magyar Királyi Posta által 1912-ben alapított Mûszerész Tanonciskolából nõtt mára az ország legjelentõsebb középfokú távközlési intézményévé.

Az iskola történetének korszakai:

I. A Posta Mûszerész Tanonciskolája (1912-1950)

1847-ben épült ki az elsõ távíróvonal az akkori Magyarország területén Pozsony és Bécs között. 1881-ben építették ki a Puskás fivérek - Tivadar és Ferenc - az elsõ budapesti telefonközpontot és a telefonhálózatot. Az elsõ távbeszélõközpontok kiépítésén és karbantartásán még külföldi szerelõk dolgoztak, és még sokáig nem volt Magyarországon iskolai szervezésben távközlési mûszerészképzés. De a bõvülõ telefonhálózat és a berendezések fejlõdése egyre sürgetõbb feladattá tette a hazai szakemberképzés megoldását. Kolossváry Endre, az elsõ postamérnökök egyike kezdeményezte 1910-ben a Posta ipari szakiskolájának megszervezését. Két év alatt készült el a Ferencvárosban, a Gyáli úton a háromszintes (alagsor, földszint, emelet) neobarokk stílusú iskolaépület, melynek tervezõje és kivitelezõje Fleischl Róbert építész volt.

Az iskola rendeltetése:

- a gyengeáramú elektrotechnikában jártas,

- mûhelygyakorlattal rendelkezõ,

- a Posta különleges mûszaki berendezéseinek karbantartásához, szereléséhez értõ mûszerészek képzése.

Az iskolaszervezés során felhasználták a vezetõ postamérnökök ( Kolossváry Endre, Balla Pál, Fritz Jenõ ) amerikai és nyugat-európai tanulmányútjainak tapasztalatait.

A Magyar Királyi Posta Mûszerész Tanonciskolája 1912.október 24-én kezdte meg mûködését 16 tanulóval.

Kik tanulhattak itt?

-hat elemi vagy két középiskolai osztályt elvégzett diákok,
-1916 után 4 polgárit vagy középiskolát végzettek,
-akikkel a Készülékjavító Mûhely tanoncszerzõdést kötött.

A tanonciskolai képzés:

- az elméleti tantárgyakat heti 16-20 órában szeptembertõl júniusig tanulták,
- a gyakorlati oktatást heti 28-32 órában tartották - a nyár folyamán is.

Tandíj:

- az oktatásért, a felügyeletért és az ellátásért tandíjat kellett fizetni, ( ez pl.1912-ben évi 480 korona volt),
- fél vagy akár teljes tandíjmentességet kaphattak a postai alkalmazottak szorgalmas és jó magaviseletû gyermekei.

Tanszerek:

- könyveket, rajztáblát, vonalzót és rajzeszközöket használatra ingyen kaptak
- fizetni a papírért, festékért stb. kellett. (Ez az összeg 1938-ban pl. évi 30 pengõ volt.)

Az 1924/25-ös tanévtõl a képzés 3 éves lett.

A távközlési technika fejlõdése - gépkapcsolású központok, távkábelek, rádiózás - miatt a tananyag nagyon megnõtt. Ezért az oktatás 3+1 éves lett, mivel a felszabadult segédek legjobbjai számára továbbképzõ tanfolyamot szerveztek az iskolában.

A második világháború évei alatt
- valamennyi osztályban bevezették a német nyelv tanítását,
- valamint a honvédelmi ismeretek oktatását. - 1944. április 3-án egy légitámadás alkalmával az iskola épülete is több találatot kapott. Erõsen megsérült a nyugati épületszárny, a tornaterem épülete pedig teljesen romba dõlt.

1945 után az iskolát 3 fõhatóság irányította :
- a Posta Vezérigazgatósága,
- az Iparügyi Minisztérium (az iparoktatást),
- a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (a nevelést).

Képzési cél:
- távíró-, távbeszélõ-, és rádióüzemekben foglalkoztatott mûszerészek képzése

Koedukáció - 1949 õszén a postamûszerész-képzésben megjelentek az elsõ leánytanulók

 

II. A Munkaerõ-tartalékok Hivatalának Iparitanuló Iskolája /1950-1951/

Az l949. évi középiskolai reform a szakoktatással nem foglalkozott. A Munkaerõ-tartalékok Hivatala, egy új országos szervezet kapta meg a szakképzés irányítását és szervezését, s kétéves alapfokú szakképzést indított. Iskolánk ehhez az irányító szervezethez 1950. január 1-jén került.

Az MTH-intézet az általános iskola 8. osztályát elvégzett fiúkat és lányokat kétéves képzésre vette fel. Az egy évvel csökkentett képzési idõ szükségessé tette a tananyag redukálását és a követelmények mérséklését is.

 

III. A Posta technikuma /1951-1969/

1951 nyarán véget ért iskolánk történetének MTH-korszaka. A Posta visszakapta Gyáli úti iskolaépületét, ahol egy középfokú technikum szervezése kezdõdött meg.

1951. szeptember 1-jén a Mûszerész Tanonciskola hagyományaira és eredményeire épülõ és azt továbbfejlesztõ középiskola korszakát nyitotta meg a Gyáli úti Villamosipari Technikum.

A technikumfejlesztés évei /1957-1962/:
- Kívül-belül tatarozták az épületet.
- Az addig bitumen padlózatú tantermeket parkettázták.
- A második emeleti termekbe is bevezették a központi fûtést.
- Kicserélték az iskolabútorokat.
- Felújították a tornatermet, új szertár, öltözõ, mosdó és zuhanyozó épült.
- A laboratóriumokban kétmunkahelyes mérési lehetõséget alakítottak ki, bõvítették és modernizálták a mûszerparkot.
- Az addigi rádiótechnikai laboratórium helyett külön adás- és vételtechnikai laboratóriumokat rendeztek be.
- Elkészült a harmadik tanmûhely.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum a 60-as évek elejére az ország híradástechnikai színvonalát reprezentáló, a szakmai képzés számára korszerûen felszerelt iskola lett.

IV.A Magyar Posta, majd a Fõvárosi Tanács Szakközépiskolája /1969-1994/

V. MATÁV Oktatási Alapítvány iskolája /1994-2013/

Fenntartóink 2013 után:

VI. Főváros

VII. KLIK

VIII. BMSZC


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum

1097 Budapest, Gyáli út 22.

Telefon: +36-70-501-9716

E-mail: pttt@puskas.hu

OM azonosító: 203058/010


2024BMSZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum